Δείτε φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις συστημάτων υγραερίου που έχουμε υλοποιήσει
Αρχική

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πρόγραμμα Συντήρησης:
Εκτός από την προτεινόμενη συντήρηση που προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήματος σας, χρειάζεται να ακολουθείτε και το εξής πρόγραμμα συντήρησης του συστήματος υγραεριοκίνησης:

Μετά από 1.500km:
Έλεγχος της ρύθμισης των παραμέτρων βενζίνης και υγραερίου ( γίνεται μέσω σύνδεσης με laptop και διαρκεί maximum1 ώρα)

Κάθε 20.000km ή ανά 12 μήνες:
Έλεγχος ρυθμίσεων

Έλεγχος μπουζί και φίλτρου αέρος

Αντικατάσταση φίλτρου υγραερίου (υγρής φάσης)

Αντικατάσταση φίλτρου υγραερίου (αέριας φάσης)

 

Κάθε 100.000km
Τεχνικός έλεγχος ηλεκτροβαλβίδων (μπεκ υγραερίου)

Τεχνικός έλεγχος Πνεύμονα

 

Υπολογισμός Κέρδους

Ετήσια km:
Κατανάλωση(lt/100km)
Βενζίνη €/lt:
Υγραέριο €/lt:
Ετήσιο κέρδος σε €
Μηνιαίο κέρδος σε €